XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego
Bydgoszcz, 14–16 maja 2015

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

 • Płk prof. dr hab. n. med. Edward Golec

Członkowie:

 • Dr n. med. Andrzej Bednarek
 • Dr hab. n. med. Jan Blacha prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
 • Dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz prof. nadzw.
 • Dr hab. n. med. Julian Dutka prof. nadzw.
 • Dr n. med. Jerzy Gawlikowski
 • Dr hab. Joanna Golec prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Harat
 • Prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk
 • Dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
 • Dr n. med. Dariusz Mątewski
 • Płk dr hab. n. med. Janusz Płomiński prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
 • Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk prof. nadzw.
 • Dr n. med. Wojciech Wodzisławski
aktualizacja: 2015-05-11