XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego
Bydgoszcz, 14–16 maja 2015

Program

ikona PDF [.. pobierz streszczenia ..]

Czwartek, 14 maja 2015

od 14.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Konferencji
17.00 Spotkanie Kierowników Klinik i Ordynatorów Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych z Konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Sala Fidelio
19.00 Spotkanie koleżeńskie

Piątek, 15 maja 2015

od 06.30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
08.30 Uroczyste otwarcie Konferencji – Sala Fidelio
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pana mjr dr n. med. Artura Jakubowskiego
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Pana płk prof. dr hab. n. med. Edwarda Golca
Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Pana prof. dr hab. n. med. Marka Syndera
09.00-09.30 Przerwa kawowa
09.30-11.00 Sesja I – Osteoporoza w codziennej praktyce ortopedy, leczenie złamań osteoportotycznych – część I
Moderatorzy:
Pan dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz prof. nadzw.,
Pan dr hab. n. med. Jan Blacha prof. nadzw.
09.30-09.40
Czy ortopeda powinien leczyć osteoporozę?
Synder M.
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
09.40-09.55
System zapobiegania złamaniom w Polsce
Czerwiński E., Amarowicz J.
Zakład Chorób Kości i Stawów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
09.55-10.10
Prezentacja przypadków osteoporozy pomenopauzalnej leczonych Denosumabem
Gawlikowski J.
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
10.10-10.20
Współczesne możliwości leczenia złamań osteoporotycznych
Dudko S., Kusz D., Wojciechowski P., Kopeć K., Mierzwiński M.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10.20-10.30
Złamania nasady dalszej kości promieniowej - wpływ sposobu zaopatrzenia na uzyskane wyniki ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy
Jarowicz T., Wodzisławski W., Śliwowski J., Nowak T.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
10.30-10.40
Odlegle wyniki wertebroplastyki w leczeniu złamań osteoporotycznych
Rabaniuk B., Płomiński J., Pepłoński A., Wojtkowski M.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
10.40-10.50
Vertebra plana – trudne przypadki wertebroplastyki
Rabaniuk B., Płomiński J., Pepłoński A.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
10.50-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 przerwa kawowa
11.20-12.55 Sesja II – Osteoporoza w codziennej praktyce ortopedy, leczenie złamań osteoporotycznych – część II
Moderatorzy:
Pan dr hab. n. med. Julian Dutka prof. nadzw.
Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk
11.20-11.30
Przyczyny powikłań w wertebroplastyce
Rabaniuk B., Płomiński J., Wojtkowski M.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
11.30-11.40
Wertebroplastyka przezskórna w leczeniu złamań osteoporotycznych trzonów kręgów w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 WSK w Bydgoszczy
Kitliński B., Paczkowski D., Waliszewska R., Królikowska A., Harat M.
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
11.40-11.50
Leczenie złamań pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego z wykorzystaniem śródoperacyjnej tomografii komputerowej i neuronawigacji kręgosłupowej w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
Gasiński P., Furtak J., Harat M.
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
11.50-12.00
Wyniki leczenia operacyjnego złamań osteoporotycznych bliższego końca kości ramiennej
Chwedczuk B., Kwiatkowski K., Piekarczyk P., Kopeć G., Piątkowski K.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12.00-12.10
Trudności i powikłania w leczeniu osteoporotycznych złamań dalszego końca kości promieniowej z zastosowaniem płyt stabilnie kątowych
Piekarczyk P., Kwiatkowski K., Piątkowski K., Kopeć G., Gołos J.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12.10-12.20
Trudności i powikłania w leczeniu osteoporotycznych złamań bliższego końca kości udowej z zastosowaniem gwoździ krętarzowych
Piekarczyk P., Kwiatkowski K., Kopeć G., Piątkowski K., Waliński T.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12.20-12.30
Trudności i powikłania w leczeniu osteoporotycznych złamań bliższego końca kości ramiennej z zastosowaniem płyt stabilnie kątowych
Piekarczyk P., Kwiatkowski K., Piątkowski K., Borcz K., Chwedczuk B.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12.30-12.40
Wyniki leczenia osteoporotycznych wieloodłamowych złamań dalszego końca kości promieniowej
Kopeć G., Kwiatkowski K., Chwedczuk B., Piekarczyk P., Gołos J.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12.40-12.55 Dyskusja
od 13.00 Obiad w miejscu obrad – Restauracja Maestra
14.30-16.00 Sesja III – Protezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego – część I
Moderatorzy:
Pan prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
Pan prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
14.30-14.40
Zastosowanie endoprotez krótkotrzpieniowych u pacjentów operowanych w dzieciństwie z powodu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego
Borowski M., Celiński Ł., Kusz D., Wojciechowski P.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
14.40-14.50
Średniookresowe wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z wykorzystaniem przynasadowego trzpienia modularnego Metha
Mątewski D., Ohla J.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
14.50-15.00
Wpływ artykulacji na przeżywalność endoprotez bezcementowych
Skowronek P., Dutka J., Skowronek M.
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
15.00-15.10
Nieprawidłowy offset a nierówność kończyn po protezoplastyce stawu biodrowego
Pepłoński A., Płomiński J., Chojecki Ł., Pawlik J., Maciszewski P.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
15.10-15.20
Ognisko przerzutowe w okolicy trzpienia protezy bezcementowej – opis przypadku
Pepłoński A., Płomiński J., Pawlik J., Przybycień M.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
15.20-15.30
Zastosowanie panewki L-Cup w trudnych biodrach
Bryll J., Płomiński J.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
15.30-15.40
Mocowanie bezcementowej panewki stawu biodrowego – czy istnieją optymalne wskazania?
Kołtun M., Bartoszczyk A., Stocki A., Szymański P., Blacha J.
Klinika Ortopedii, Traumatologii i Neurochirurgii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie
15.40-16.00 Dyskusja
20.00 Kolacja koleżeńska

Sobota, 16 maja 2015

od 07.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
09.00-10.20 Sesja IV – Protezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego – część II
Moderatorzy:
Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński
Pan płk dr hab. n. med. Janusz Płomiński prof. nadzw.
09.00-09.10
Dlaczego Fitmore?
Sadkowski L., Jakubowski A., Kozłowski T., Limbowski M.
Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
09.10-09.20
Wczesne okołoprotezowe złamania trzonu kości udowej w materiale własnym
Wodzisławski J., Lewczyk L., Pakuła G., Godzik T.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
09.20-09.30
Pokrycia implantów – ewolucja czy rewolucja?
Przybycień M., Płomiński J., Chojecki Ł., Kurczyński K., Dymara A.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
09.30-09.40
Trzpień TriFit TS – wstępne wyniki kliniczne
Płomiński J., Pawlik J., Pepłoński A., Kopeć G.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
09.40-09.50
Powikłania alloplastyki bezcementowej przynasadowej stawu biodrowego
Dutka J., Skowronek M., Dutka Ł.
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
09.50-10.00
Współczesna rehabilitacja po protezoplastyce bezcementowej biodra i kolana
Kędzierski Z., Sławińska B., Szymański P., Blacha J.
Klinika Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie
10.00-10.20 Dyskusja
10.20-10.30 przerwa kawowa
10.30-11.30 Sesja V – tematy wolne
Moderatorzy:
Pan płk prof. dr hab. n. med. Edward Golec
Pan mjr dr n. med. Artur Jakubowski
10.30-10.40
Metody oceny stanu psychoruchowego chorych ze złamaniami krętarzowymi
Skowronek R., Kwiatkowski K.
Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
10.40-10.50
Przydatność planowania przedoperacyjnego u chorych z niezbornością stawu rzepkowo-udowego
Płomiński J., Maciszewski P., Chojecki Ł., Kuczmera P.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
10.50-11.00
Wpływ drgań mechanicznych typu LMLF (low magnitude low fraquency) na różnicowanie się ludzkich mezynchymalnych komórek macierzystych
Tomaszewski K., Marczyk K., Lewandowski D., Golec E.
Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki we Wrocławiu, Zakład Rehabilitacji w Ortopedii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
11.00-11.10
Unaczynienie tętnicze okolicy kostki bocznej i więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
Mróz I., Tomaszewski K., Bachul P., Golec J., Walocha J.
Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
11.10-11.20
Analiza naprawy uszkodzeń łąkotek bocznych techniką outside in za pomocą skali KOOS
Podolski Ł., Osuch A. , Olszewski A., Jakubowski A.
Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
11.20-11.30
Funkcjonowanie Szpitala Polowego w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych na przykładzie misji w Afganistanie
Wojtkowski M.
Klinika Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
11.30-11.50 Dyskusja
11.50 Zamknięcie Konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego
12.30 Obiad w miejscu obrad – Restauracja Maestra, wyjazd uczestników Konferencji
aktualizacja: 2015-05-11