XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego
Bydgoszcz, 14–16 maja 2015

Organizatorzy

 • Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
  10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  Mjr dr n. med. Artur Jakubowski
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego
  Płk prof. dr hab. n. med. Edward Golec

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • Mjr dr n. med. Artur Jakubowski

Członkowie:

 • Ppłk dr n. med. Jerzy Lachowicz
 • Ppłk lek. Andrzej Osuch
 • Mjr dr n. med. Jarosław Grzyl
 • Mjr lek. Piotr Romaniuk
 • Kpt. dr n. med. Tomasz Kozłowski
 • Lek. Bartłomiej Hankiewicz
 • Lek. Maciej Jackowiak
 • Lek. Marcin Limbowski
 • Lek. Andrzej Olszewski
 • Lek. Łukasz Podolski
 • Lek. Leszek Sadkowski
 • Lek. Mariusz Sawerski
 • Mgr Katarzyna Gołębiewska
 • Mgr Hanna Ćwikła-Łakomska
 • Mgr Iwona Nowak
 • Mgr Aldona Ossowska

Biuro Organizacyjne

 • DIVISIA Sp. z o.o.
  ul. Grodziska 37
  60-363 Poznań
  biuro@divisia.pl
  tel. /faks 61 653-01-50
aktualizacja: 2015-05-11