XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego
Bydgoszcz, 14–16 maja 2015

Streszczenia

ikona PDF [.. pobierz streszczenia ..]

Zakończono przyjmowanie streszczeń.
Termin zgłaszania streńszczeń: do 19 kwietnia 2015

Zasady przygotowywania streszczeń:

  • streszczenie należy przygotować w języku polskim
  • tytuł pracy
  • autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych
  • zaznaczyć * osobę prezentującą pracę
  • afiliacja z wykorzystaniem cyfr dla oznaczenia kilku ośrodków
  • tekst streszczenia maks. 2000 znaków
  • nie ma możliwości załączenia do tekstu tabel, rycin, wykresów
aktualizacja: 2015-05-11